Er is een financiele bijdrage geleverd aan dierenartsen centrum Bornego in verband met een operatie in een noodgeval.

De keet is de plek waar de dierenambulance de gevonden dieren kunnen brengen. Met name zijn dit honden maar ook andere dieren die in weekenden of ’s avonds laat niet meer in een asiel gebracht kunnen worden.

Het gebouwtje is in verval, lekt en is niet meer van deze tijd. Er is een schenking gedaan om dit gebouwtje op te knappen. De werkzaamheden worden in de loop van 2014 gestart, in overleg met de gemeente.

20140225_153312